PAJP Schemaläggning – kompetent personal på rätt plats vid rätt tid

Publicerad

Kvinnlig vårdpersonal talar med kvinnlig brukare.

Svara