Pajp Schemaläggning – effektiv schemaläggning sparar pengar och minskar stressen

Pajp Schemaläggning hjälper dig att skapa, uppdatera och följa upp scheman som tar vara på personalens kompetens och arbetstid. Pajp ser också till att lagar och avtal följs.

Boka möte

Under närmare tre decennier har vi skaffat oss en djup förståelse för våra kunders olika branschspecifika utmaningar. Nu är vi redo att ta oss an dina…