PAJP effektiviserar administrationen kring tid, löner och fakturering

PAJP är en molntjänst som hjälper dig att hantera scheman, bemanning, vakanser och löner på ett effektivt och smidigt sätt. PAJP är ett effektivt och tryggt system som underlättar din vardag som personalplanerare. Du, företagsledning och medarbetare –alla tjänar på att PAJP snabbar upp administrationen kring tid, löner och fakturering. God resursplanering och effektiv administration gör att marginalerna för hela verksamheten växer.

Boka möte

Under närmare tre decennier har vi skaffat oss en djup förståelse för våra kunders olika branschspecifika utmaningar. Nu är vi redo att ta oss an dina…