PAJP utvecklas, säljs och supportas av Direktkonsult AB

Direktkonsult AB – Krokslätts Fabriker 30 – 431 37 Mölndal

www.direktkonsult.se

Tel: 031 – 93 97 00

Hitta till oss >

 

Boka möte

Under närmare tre decennier har vi skaffat oss en djup förståelse för våra kunders olika branschspecifika utmaningar. Nu är vi redo att ta oss an dina…

Boka möte

Under närmare tre decennier har vi skaffat oss en djup förståelse för våra kunders olika branschspecifika utmaningar. Nu är vi redo att ta oss an dina…